Про блог

Діяльність блогу «Бібліографиня»  спрямована на:

 • участь бібліотек у створенні та обміні соціальними ідеями та інноваціями, винахід і застосування інноваційних ідей;
 • підтримку колег — фахівців для зростання престижу професії;
 • рекламу бібліотек ЦБС, розробка та впровадження бібліотечних продуктів і послуг для користувачів;
 • довідково-бібліографічне обслуговування у виконанні різноманітних довідок за разовими запитами читачів, запит може бути в усній або письмовій формі;
 • надання інформаційної підтримки навчальної та освітньої діяльності, прищеплення користувачам навичок інформаційної культури;
 • консультативну, методичну, практичну допомогу бібліотекам ЦБС;
 • підвищення фахового рівня колег шляхом проведення майстер-класів, семінарів-тренінгів, днів професійного спілкування;
 • навчання бібліографічної грамотності молодих бібліотекарів;
 • удосконалення довідково-бібліографічного апарату ЦРБ та бібліотек-філій;
 • систематичне і цілеспрямоване довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів;
 • складання та видання бібліографічних матеріалів;
 • налагодження комунікативних зв’язків, встановлення партнерських відносин