Всесвітній день Землі

«А Земля та стане пустелею через вину жителів її,

через плід діянь їхніх»

(Бібліія)

img8Матінка-Земля – вираження, яке ми не рідко чуємо в нашому повсякденному житті і використовуємо його в нашому спілкуванні. Що воно означає і що ми в нього вкладаємо, — буквально зображено в самому формулюванні і формі подібної фрази. Земля — наша годувальниця, наш спільний дім, в якому створені Богом для нас абсолютно унікальні умови, що дозволяють нам не тільки виживати, але й насолоджуватися життям у всій її красі і різноманітності. Вона віддає нам себе цілком. Беззаперечно дарує свою любов. Не зважаючи навіть деколи на абсолютно блюзнірське ставлення з нашого боку. Як любляча мати живить, одягає і виховує своїх нетямущих дітей. Чим ми їй віддячуємо?

                Вже здавна в різних країнах світу це питання набуло нагальну актуальність. Людство нарешті, звернувши увагу на свою позицію і роль в екосистемах нашої Землі, задумалося. Невже ми почали переростати чисто споживчий період свого власного розвитку? Надія є. З’явилися і прагнення.

                Так, офіційно, починаючи з 2010-го року в наших календарях на міжнародному рівні з’явився знаковий День — Всесвітній день Матері-Землі, який відзначається 22-го квітня. У резолюції Генеральної Асамблеї ООН № A/RES/63/278, яка була затверджена з цього приводу в 2009-му році відзначалося, що термін «Матінка-Земля» досить поширений в різних культурах і загальноприйнятий у більшості країн світу, він відображає чіткий взаємозв’язок між нами і нашою планетою. Дата святкування цього всесвітнього дня так само вибрана не випадково: спочатку, за даними проекту DilovaMova.com, в цей день, в одній з найпотужніших, масштабних і розвинених країн світу, в США, відзначався День дерев. США були однією з перших країн, що заснували екологічні свята на державному рівні, до того ж дерево часто символізує життя. Здоров’я і екологія нашої планети безпосередньо залежить від наявності на ній цих прекрасних творінь Божих.

                У новій незалежній Україні, починаючи з 1998-го року в третю суботу квітня відзначається національне свято «День довкілля», яке з’явилося саме завдяки систематичному проведенню в цей день акції «Дерево — Життя».

                У День Матері-Землі ми приєднуємося до цієї міжнародної ініціативи і закликаємо всіх підтримати загальнолюдські позитивні зусилля, які спрямовані на вирішення назрілих екологічних проблем. Що людина посіє — те й пожне. Не будьте байдужими до своєї домівки! Не будемо про це забувати! Підтримайте День Землі!

                До Міжнародного дня Землі віртуальна книжкова виставка- застереження  «Поглянь – земля благає допомоги», виставка складається з окремих розділів, де представлені  книги з геології, екології, географії, охорони земель та природи рідного краю, захисту навколишнього середовища, статті з журналів які знайомлять читачів з новими відкриттями і досягненнями наук про Землю, вирішення проблем зміни клімату та збереження планети для майбутніх поколінь, тощо.

І розділ «Дихає природа нашими гріхами»

Земляни, люди, схаменіться!

Довкола себе подивіться:

Що ви зробили із Землею?

Нащо знущаєтесь над нею?

Весь бруд, сміття і нафтошлам,

Відходи, непотрібні вам, —

Все це ви скинули в моря.

Від цього мучится Земля

Природа не простить ніколи

Порубані ліси довкола,

Хімічно знищені поля…

Доволі! – просить Вас Земля.

  •              Безак-Мазур Е. Транкордонні проблеми токсикології довкілля [Текст] / Ельжбета Безак-Мазур, Тетяна Шендрік; пер. з польськ. к. філол. н. Н.О.Ярошенко. – Донецьк: ГП Информационно-аналитический центр «Донбассинформ». – 2008. – 300 с.
  •             Зербіна Д.Д. Екологічні катастрофи у світі та в Україні [Текст] / Д.Д.Зербіна, М.Р.Гжегоцький. – Л.: БаК, 2015. – 280 с.

1Злобін Ю. Загальна екологія: навч. посібник [Текст]  / Юліан Злобін, Наталія Кочубей. — Суми: Університетська книга, 2012. — 414 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 413-414.

      У посібнику викладені основні положення і концепції сучасної загальної екології, розглянуто будову і функціонування біосфери в сучасних умовах, розкрито причини антропогенної деградації природного середовища, показано шляхи розвитку екологічної освіти і причини трансформації екології від суто біологічної науки в соціально високозначащу сферу людських знань і дій.

  • Кінько Т. Земля – планета спраги Україна в контексті глобальної водної кризи [Текст] / Т.Кінько. Кн.1. – К., 2014. – 288 с.: іл.

       3Мислюк О. Основи хімічної екології: навч. посіб. / Ольга Мислюк. — К.: Кондор, 2012. — 659 с.: іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 654-659.

            Книга спрямована на формування знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої матерії, про сучасну екологічну ситуацію, що проявляється в загрозі виснаження природних ресурсів, зменшенні здатності геосистем до самоочищення і самовідновлення.

     2Мягченко О. Основи екології: підручник / Олександр Мягченко. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 310 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 306.

            В підручнику розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини, суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері.Також посібник містить картографічний матеріал, який відображає сучасні соціально-економічні проблеми України.

  •             Несплачений рахунок. Як вугільні електростанції руйнують наше здоров‘я [Текст]: звіт Альянсу з охорони здоров‘я та довкілля. – К.: [б.в.], 2014. – 44 с.
  •             Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна  [Текст] авт. кол.: О.Г.Шевченка, О.Я.Власюк, І.І.Ставчук і н. – К.: [б.в.], 2014. – 60 с.: іл.
  •            Руденко С. Загальна екологія. Практичний курс [Текст]: навч. посіб. у 2 ч. / Світлана Руденко, Степан Костишин, Тетяна Морозова. — Чернівці: Книги-ХХІ, 2008 —    Ч. 1: Урбоекосистеми. — 2008. — 340 с.: табл., іл. — Предм. покажч.: с. 320-323; Покажч. назв біологічних об’єктів: с. 324-327; Бібліогр.: с. 328-334.

                        Ч. 2: Природні наземні екосистеми. — 2008. — 305 с.: табл., іл. — Предм. покажч.: с. 289-292; Покажч. назв біологічних об’єктів: с. 293-298; Бібліогр.: с. 286-288.

       4Франчук Г. Урбоекологія і техноекологія [Текст]: підруч. / Григорій Франчук, Олександр Запорожець, Галина Архіпова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. — К. : НАУ-друк, 2011. — 494 с. : табл., іл. — Бібліогр.: с. 468-471.

            Книга допоможе в наданні майбутнім фахівцям, переважно екологічного профілю, науково-теоретичних знань і практичних навиків зі створення комфортного середовища на урбанізованих територіях з урахуванням природно-кліматичних чинників, закономірностей створення штучного середовища і забезпечення його рівноваги з природним середовищем, засвоєнні основних сучасних концепцій та технологічних підходів до реконфігурації індустріальних видів діяльності, спрямованих на зменшення забруднення і збереження природних ресурсів на локальному, регіональному та глобальному рівнях. Може бути корисною студентам усіх спеціальностей під час вивчення дисциплін, пов‘язаних із забезпеченням екологічної та техногенної безпеки.

ІІ розділ «Збережімо довкілля заради життя»

7Вода без кордонів. Вода та кліматична стабільність регіону [Текст]  / М. Кравчік [та ін.]; пер. Н. Волошина [та ін.]; інж. арх. Л. Мокрішова. — Кошіце: [б. в.], 2010. — 176 с. : іл., фото. — Інтернет-джерела і бiблiогр. в пiдрядк. прим.

            Тема даної публікації — не лише попередження про загрози людству від дезертифікації (опустелювання), про причини надмірних опадів, торнадо, ураганів, засух та, опосередковано, голоду та інших лих. Тут описано і пропозиції рішень, що з одного боку є результатом багаторічної роботи в умовах Словаччини, а з іншого — використання досвіду, розвинутого за кордоном.

  • Зеркалов Д.В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль [Текст]: посібник. – К.: КИТ, Докор, Основа, 2007. – 412 с.

8Капранов С. Почва, отходы и здоровье человека / Сергей Капранов, Вадим Шулика. — Луганск : Янтарь, 2010. — 487 с. : табл., цв. ил. — Библиогр. с. 450-475.

            В монографії подані відомості про склад і властивості грунту, його значення в природі та життєдіяльності людини. Описано вплив природних і техногенних екологічних чинників на грунт. Викладені дані про різні види відходів та їх вплив на довкілля і стан здоров’я населення. Наведений досвід санітарного очищення і поводження з твердими побутовими, промисловими та іншими відходами в Україні, Росії, Сполучених Штатах Америки та інших країнах світу. Викладено основні напрямки діяльності щодо охорони грунту і поводження з відходами, поліпшення екологічного виховання жителів, удосконалення моніторингу грунту, як середовища життєдіяльності людини, а також стану охорони здоров’я дитячого та дорослого населення.

6Левківський С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Степан Левківський, Микола Падун. — К.: Либідь, 2006. — 278 с.: карти, іл., табл. — Бібліогр.: с. 269-270.

            У підручнику подано відомості про водні ресурси і водний баланс, сформульовано головні принципи використання водних ресурсів. Висвітлюються питання обліку та планування використання водних ресурсів, водогосподарського районування, прогнозування та моделювання у водному господарстві, формування і функціонування водогосподарських комплексів і систем, їх техніко-економічного обгрунтування. Значну увагу приділено проблемам охорони і відтворення водних ресурсів.

  •             Охорона грунтів [Текст]: навч. посіб. для студ. вуз. / Микола Шикула, Олександр Гнатенко, Леонід Петренко,. — К.: Знання, 2001. — 398 с. — Бібліогр.: с. 391-393.
  •             Нетрадиційні енергоресурси та екологія України [Текст]: зб. наук. пр. – К.: Манускрипт, 2006. – 270 с.
  •             Приходько М.М. Управління природними ресурсами і природоохоронною діяльністю [Текст] / М.М.Приходько, М.М.Приходько (молодший). – Івано-Франківськ: Фоліант, 2004. – 847 с.

5Шалимов Н. Эволюция атмосферного климата Земли: попытка системного анализа и решения проблемы [Текст]: научно-учебное издание / Николай Шалимов. — Одеcса: Друк, 2009. — 182 с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 172-178

            В книзі висвітлені питання формування локального і глобального клімату на планеті, проблеми сучасної біокліматології. Автор виділив спеціальний напрям в кліматології – аероіоноекологію. Книга дає оцінку впливу кліматичних змін в локальному та регіональному масштабах з метою усвідомлення реакції соціально-економічного сектору, екологічних систем та охорони здоров’я.

                Не будьте байдужими до природи! Пам’ятайте: нас багато, а Земля одна.

«Земля – сльозинка на щоці Всесвіту»

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.