Нові надходження книг

DSCN2224Інформаційний дайжест познайомить Вас з новою літературою, що надійшла до фондів Надвірнянської ЦБС на суму 76742.00  грн. в кількості 900 примірників

Книги в списку подаються в систематичному порядку, згідно таблиць Універсальної десяткової класифікації.  

Для зручності навпроти кожної книги зазначено індекс книги (зліва) та відділ бібліотеки, де знаходиться дана книга (справа).

Книги, які вас зацікавлять, ви можете одержати особисто, завітавши за адресою м. Надвірна, вул. Г. Мазепи, 22, бібліотеки-філії,  або замовити по МБА.

 Інформаційний дайжест розрахований на всіх тих, хто цікавиться новинками літератури з різних галузей знань.

 Суспільно-політична (0; 1; 2; 3; 9)

030(477) Велика українська енциклопедія [Текст] / упорядник д. і. н., проф. А. М. Киридон. – К.: Держ. наук. установа «Енцикл. вид-во», 2016. –                Т.1: А-Акц. – 592 с.: іл. (13; 24; ч/з; РД; Ю)

030(477) Енциклопедія Сучасної України [Текст]. – К.: Ін-т енцикл. дослідж. НАК України, 2001. –Т. 12: Лт – Малицький. – 2017. – 712 с.: іл. (1;7;10;11;13;15;18;19;20;23;24;25;28; 29;30;32;33;36;39; ч/з; РД; Ю)

070.1:351.751](477)(012) Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в українському суспільстві [Текст] / упорядкув. А.Денисенко. – К.: Рictoric, 2017. – 136 с.: іл. (ч/з)

087.5;908(477.82) Волинь [Текст]: енциклопедія, казка, гра: для серед. шк. віку / уклад. Ю. Бєсєдіна. – К.: Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – Гра) (1;10;13;15;18;19;21;23;24;25;32;33; 36;39; ч/з; РД; Ю)

087.5908(477.83/86 Галичина [Текст]: енцикл., казка, гра: для серед. шкіл. віку / уклад. Юлія Бєсєдіна. – К.: Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – Гра) (7;11;13;15;18;19;20;24;25;31;32; 33;34;35;36;39;40; ч/з; РД; Ю)

0875:908(477.62) Донбас [Текст]: енцикл., казка, гра: для серед. шк. віку / уклад. Юлія Бєсєдіна. – К.: Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – Гра)(11;7;10;11;13;15;18;19;21;23;24;25 ;28;29;35;36;39; ч/з; РД; Ю)

087.5:908(477.75) Крим [Текст] : енциклопедія, казка, гра: для серед. шк. віку / уклад. Юлія Бєсєдіна. – К.: Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – Гра)(1;10;11;13;15;18;19;20;21;24;25;28; 29;30;32;33;35;37; ч/з; РД; Ю)

087.5:908(477.41/48) Полісся [Текст]: енциклопедія, казка, гра: для серед. шк. віку / уклад. Юлія Бєсєдіна. – К.: Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – Гра)(1;7;13;15;18;19;21;23;24;25;32; 33;36;39; ч/з; РД;Ю)

087.5: [746.4:688.71] Вірченко О. Їжачок про чарівний гачок. Іграшки [Текст] : образотвор. вид. для дозвілля: для мол. шк. віку / Ольга Вірченко. – К.: ТОВ «Книжкова база «Альфа», 2017. – 64 с.: іл. (13;15;18;19;21;24;25;39; ч/з; РД; Ю)

133.522.1 Стринаглюк  Л. Знаки часу. Розпізнавання [Текст] : наук.-попул. вид. / Любомир Стринаглюк. – Вид. 7-е, доповн.і перероб. – Брусторів: Дискурсус, 2017. – 144 с.: іл.  (1;7;9;10;11;13;15;18;19;20; 21;22;23;24;25;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;39; ч/з; Ю)

172.15 Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення [Текст]: матер. УІІ всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА, Івано-Франківськ, 19-20 трав.2017 р. / наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 332 с. (к/з)

27 Плавлюк Н.И. Возрождение первичного християнства [Текст]: две книги – в одной / Николай Плавюк. – Вижница: Черемош, 2017. – 298 с. (37; ч/з)

27-132 Ісус: астрономія, календар і хронологія [Текст]: [життя Ісуса Христа] / уклад. Петро Бартосевич. – Івано-Франківськ: [б. в.], 2017. – 26 с.: іл. ( ч/з)

271.2-27(09)(477) Великий Скит у Карпатах [Текст]: у 3-х т. / автор ідеї та гол.ред. М. В. Кугутяк. – Івано-Франківськ: Монускрипт-Львів, 2015 –

     Т.3. Великий Скит у Марковій  пустині:  український духовний і культурно-історичний феномен. – 2017. – 576 с.: іл. (1;7;10;13;15;18;19; 23;24;25;29;39; к/з; Ю)

271.2-564.35 Лавренюк Л. У світі святих. Весна [Текст]: [для  серед. шк. віку] / Ліліана Лавренюк; богослов. ред. о. Роман Терлецький; худож. Наталя Сікач, Мар‘яна Ковтун. – Івано-Франківськ: Апостол, 2017. – 36 с.: іл. (7;15;19;21;32;35;36; РД)

342.722(477):004.7 Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні [Текст]: [моногр.] / В. Попик (кер. проекту), О. Онищенко, В. Горовий та ін.; НАА України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: [б.в.], 2016. – 220 с. (ч/з)

94(477):474:438’’09/19’’ Корона, або Спадщина Королівства Руського [Текст]: / за заг. ред. Лариси Івшиної. – Вид.1-ше. – К.: Газета «День»: ТОВ «Україн. прес.-група», 2017. – 696 с. – (Б-ка газети «День» Україна Incoqnito). (ч/з)

94(477)(058) Парипа О. Великі українці без масок [Текст]: оповідки про життя, пригоди, вдачу славет., видат., знамен., визнач. і просто відомих людей Землі Україн. і поза нею / Оксана Парипа, Петро Парипа. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. – 888 с. (7;10;11;13;15;18;19;23;24;25 ;32;33;36;39; к/з; ч/з; РД; Ю)

94(477)(08) Галич [Текст]: зб. наук. праць. Вип. 2 / за ред. М. Волощука. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 288 с.: іл. (13;15;18;23;24;36;39; к/з; РД; Ю)

94(477)’’1648/179’’ Кралюк П.М. Богдан Хмельницький: легенда і людина [Текст]: / Петро Кралюк; худож.-оформ. О. А. Гугалова. – Х.: Фоліо, 2017. – 282 с.: іл. (ч/з)

94(477)’’1648/179’’ Чухліб Т.В. Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (ХУІ – ХУІІІ ст.) [Текст]:  / Тарас Чухліб. – Вид. 2-е. – К.: Видавець Олег Філюк, 2017. – 177 с.: кольор.іл. (15;18;к/з; РД; Ю)

94(477)’’179/1917’’ Райківський І. Яр. Ідея української соборності в підавстрійській Галичині ХІХ – початок ХХ століття) [Текст]: [моногр.] / Ігор Райківський. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2016. – 392 с.: іл. (7;13;15;19;24;25;36;39; к/з; ч/з; Ю)

94(477)’’1921/1991’’ Харитон В. Дорогою до храму [Текст]: з історії релігійного життя Чернієва: літер. ескізи / Василь Харитон. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2017. – 44 с.: іл. (к/з)

94(477)’’1939/1945’’ Жертви сталінського терору на Прикарпатті (1939-1941 рр.) [Текст]: у 2 т. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016

        Т.2.: Івано-Франківська область. – 2017. – 312 с.+16 с.: іл. – (Книга скорботи, пам‘яті і шани України).(1;7;10;11;13;15;18;19;20;23; 24;25;28;29;30;32;33;35;36;39; к/з ч/з; РД; Ю)

94(477)’’1939/1945’’ Перцович В. Сльози горя не падають на землю [Текст]: [спогади про історію міста Тисмениці] / Володимир Перцович. – Івано-Франківськ: Б-чка газети «Вперед», 2008. – 144 с. : фотоіл. (к/з)

94(477)’’1991/… Знедолені? Нездоланні! [Текст]: історії переселенців. Кн. 2. / ідея проекту С. Єременко; ред.-упоряд. І. Черниченко. – К.: Ін-т демократії ім. П. Орлика, 2017. – 168 с.: іл. (ч/з)

94(47+57):322(47) Саттер Д.  Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу [Текст] / Девід Саттер; пер.з англ. Наталії Комарової. – К.: ДУХ і ЛІТЕРА, 2017. – 528 с. (ч/з)

94(437)+94(477)(09) Левкун Я.І. Іван Борковський – славетне ім‘я в історії Чехії та України [Текст]: [про видат. чеського археолога, українця за проходженням] / Ярослав Левкун. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2016. – 200 с.+кольор.вкл.+чорно-біла вкл. (к/з)

 Природничі науки

51(03) Листопад В.В. Довідник молодшого школяра з математики [Текст]: навч. посіб. / В. В. Листопад, Н.П. Листопад, Н. І. Прима. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 160 с. (РД)

 Техніка

621.3 Плавюк Н.И. Энергетическая технология Плавюка [Текст]: науч. попул. изд. / Николай Плавюк. – Косов: Писаный Камень, 2017. – 36 с. (9;40)

622.692.4:504 Екологічна безпека нафтових об‘єктів [Текст]: моногр. / Р. М. Говдяк, Я. М. Семчук, Л. Б. Чабанович, Б.І. Шелковський, Г. М. Кривенко. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2017. – 554 с. (ч/з)

 Мистецтво

7.036(083.824)(477) Наш час – наш простір [Образотворчий матеріал]: катал. виставки творів україн. худож.у Нац. музеї Тараса Шевченка / упоряд. серії «Наш час – наш простір» — Микола Маричевський; куратор проекту Максим Мельник. – К.: ТОВ «Софія – А», 2008. – 136 с.: ілюстр. (ч/з)

73/76(477) Образотворче мистецтво [Текст]: вид. націонал. спілки худож. України. – К.: Вид. фірма «Софія-А», 2006. – 112 с.: іл. (ч/з)

730/75(477.86) Басюк А. Скульптура та живопис [Образотворчий матеріал] Август Басюк; перед. сл. Мирослава Аронця; світлини автора і Тараса Яковини. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2016. – 88 с.: ілюстр.- Укр. і англ. (1;7;10;11;18;19;29;31;32;37; к/з; Ю)

746.3(477.86) Свйонтек І. Гуцульські вишивки Карпат [Образотворчий матеріал]:  мистецтво геометр. орнаменту і колориту / авт.- упоряд. Ірина Свйонтек. – Л.: Апріорі, 2016. –

    4 мистецький  альбом: (навчал. посіб.). Астральний (зоряний) орнамент. – 264 с.: іл.; табл.; фото. (к/з)

75(477)(051) Художники України [Образотворчий матеріал] / Сергій Шаповалов. – К.: ТОВ «Софія-А», 2008. -32 с.: ілюстр. (ч/з)

 Мовознавство. Літературознавство.

 811.161.2(477)(038) Тлумачний словник гуцульських говірок [Текст] / уклад. Петро Гавука. – Косів: Писаний Камінь, 2017. – 296 с. (1;7;10;11;13;15;18;19;21;23;24; 25;28;29; 30; 31;33;36;39;40; к/з ч/з; РД; Ю)

821.161.2 Нам усім пощастило. Розмови з Юрієм Андруховичем [Текст] / упоряд. Василь Карп‘юк. – Брустурів: Дискурсус, 2017. – 240 с. (1;7;10;11;13;15;19;22;23;24;25;28;29;30;31;32;34;35;36;37;39;40; к/з;Ю)

821.161.2’06-312.6 Топська Н. Батько українського театру [Текст]: [про життя Марка Кропивницького]: для серед. та ст. шк. віку / Неллі Топська; оформл. картинами україн. худож.- К.: ТОВ «Книжкова база «Альора», 2017. – 64 с.: іл. (7;10;13;15; 18;19; 23;24;25;29;32;33; 36;37;39; ч/з; РД; Ю)

821.161.2’06-312.6 Топська Н. Зачарована квітами [Текст]: [про життя видат. худож. Катерини Білокур]: для серед. та ст. шк. віку / Неллі Топська;  ілюстров. картинами художниці. – К.: ТОВ «Книжкова база «Альфа», 2017. – 64 с.: іл., портр. (7;13;15;18;19;23;24;25;33;36;39; ч/з; РД; Ю)

821.161.2.09 Левкун Я.І. Городенківщина у вінок шани Тарасу Шевченку і пам‘яті Героям Новітньої історії України [Текст]: / Ярослав Левкун. – Городенка: [б.в.], 2017. – 84 с.+кольор.іл.: фотоіл. (к/з)

821.161.2-21-94  Вергеліс О.А.  Українська драма [Текст]: епізоди / Олег Вергеліс; ред Юрій Попсуєнко. – К.: Журн. «Радуга», 2016. – 455 с.: фотоіл. (ч/з)

821.161.2-9’’20’’ Суходуб З. Ліна Костенко: Любов‘ю – Пам‘яттю Причастя [Текст]: Діалоги з Поетесою / Зиновій Суходуб. – Л.: Апріорі, 2016. – 148 с.: іл. + компакт-диск.(13;15;18;36;39;37; ч/з;Аб;Ю;РД)

821.161.3-92 Алексієвич С. Останні свідки. Соло для дитячого голосу [Текст]:  [спогади про Другу світову війну  дітьми 6-12 років]  / Світлана Алексієвич; пер. з рос. Л. Лисенко. – К.: ДУХ і ЛІТЕРА, 2016. – 368 с.- (Б-ка спротиву. Б-ка надії) (Аб).

821.161.3-92 Алексієвич С. Час  SECOND-YAND (секонд-хенд) (кінець червоної людини) [Текст]: [публіцистика, політ. ст.] / Світлана Алексієвич; пер. з рос. Л. Лисенко; літер. ред. та коректор Т. Шкарупа. – Вид. 2-е. – К.: ДУХ і ЛІТЕРА, 2016. – 464 с. – (Б-ка спротиву. Б-ка надії) (Аб).

821.162.3’06-4 Гавел  В. Промови та есеї [Текст] / Вацлав Гавел. – К.: В.Д.»КОМОРА», 2016. – 144 с. (1;10;11;20;25;28;29;30;31;32;34;35; 37;40;ч/з)

Художня література

821.161.2’02 Франко І.Я. Іван Вишневський [Текст]: поема / Іван Франко;  Ivan Franko; вступ.сл. Р.Горак; пер.пол.Петро Іван Франка; іл. С.Караффи-Корбут. – Л.: Каменяр, 2016. – 179 с.: іл. – Укр. польськ. – (Б-ка слов‘ян. л-р). (1;7;10;18;19;20;21;23;32;33;35;37; к/з; РД; Ю)

821.161.2’02 Франко І.Я. Абу-Касимові капці [Текст]: араб. казка: для серед. шк. віку / Іван Франко; перед. сл. Р. Горака про худож. Івана Крислача про худож. Івана Крислача; худож. Іван Крислач. – Л.: Апріорі, 2017. – 144 с.:іл. (7;13;15;21;23;24;25; РД)

821.161.2’06 Власенко В. Згарди [Текст]: [поезії] / Власта Власенко; світлини Руслана Трача. – Брустори: Дискурсус, 2017. – 144 с.: іл. (15;18;19;24;25;28;39; к/з; РД; Ю)

821.161.2’06 Гордіс-Горський Ю. Холодний Яр [Текст]: у двох част. з мапою; за оригіналами вид. 1934-1937 рр.: автент. вид. / Юрій Горліс-Горський; упоряд. Б. Горбовий. – Л.: Апріорі, 2016. – 464 с.: іл.: портр. (7;10;11;13;25;32;33;АБ; Ю)

821.161.2’06 Гаврилів Т.І. Година самотніх: Поезії / Тимофій Гаврилів. – Х.: Фоліо, 1998. – 76 с. (к/з)

821.161.2’06 Гаврилів Т. Знаки часу. Спроби прочитання [Текст]: / Тимофій Гаврилів. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2001. – 228 с. (к/з)

821.161.2’06 Гаврилович І.М. Поміж землею і Небом [Текст]: поезії / Іван Гаврилович; перед. сл. Д. Юсип. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. – 152 с. (Аб)

821.161.2’06 Дашвар Л. Покров [Текст]: роман / Люко Дашвар. – Вид. 2-ге. – Х.: Книжк. Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. – 384 с. (1;10;11;15;18; 23;24;25;29;30;Аб; Ю).

821.161.2’06 Калитко К. Земля загублених, або Маленькі страшні казки [Текст]: оповід. / Катерина Калитко. – Л.: Вид-во Старого Лева, 2017. – 224 с. (1;10;11;31;32;33;34;35;37;Аб;Ю)

821.161.2’06 Карп‘юк В. Глінтвейн дорогою на Говерлу [Текст]: поезія / Василь Карп‘юк. – Брусторів: Дискурсус, 2017. – 128 с. (1;9;10;11;13;18; 19;20;21;22;23;24;25;28;29;30;31;34;35;36;37;40; к/з; Ю).

821.161.2’06 Кідрук М. Зазирни у мої сни [Текст]: роман / Макс Кідрук. – Х.: Книж. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 528 с.: іл. (7;10;13;15;23;24;25;33;36;39; Аб;Ю)

821.161.2’06 Кідрук М. Любов і піраньї [Текст]: роман / Макс Кідрук. – Х.: Книжк. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 288 с.: іл., кольор. вкл. (13;15;23;24;25;36; Аб;Ю).

821.161.2’06 Кокотюха А. Червоний [Текст]: роман: масштабна екранізація / Андрій Кокотюха; передм. В. Кіпіані; худож. Н.Переверзєва. – Вид. 2-ге. – Х.: Книж. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 320 с.: іл. (7;10;13;15;18;19;23;24;25;33;36;39; Аб;Ю).

821.161.2’06 Липак С. Доторкнутись до душі [Текст]:  / Соломія Липак. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 56 с. (к/з).

821.161.2’06 Лис В.С. Діва Млинища [Текст]: роман. – Вид. 2-ге / Володимир Лис. – Х.: Книж. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. – 368 с. (7;13;15;18;19;23;24;25;33;39; Аб;Ю).

821.161.2’06 Лужницький Г. Чорний сніг. Замок янгола смерти. 12 листів о. Андрея Шептицького до матері [Текст]: [новеліст. збірка, повісті] / Григор Лужницький; упорядкув. Наталія Вівчарик. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. – 364 с.: портр. (1;7;10;11;13;15;18;19; 20;21;23;24;25;28;29;30;32;33;35;36;39; Аб;к/з;Ю).

821.161.2’06 Малярчук Т.  Забуття [Текст]: роман / Таня Малярчук. – Л.: Вид.-во Старого Лева, 2016. – 256 с. (1;7;10;13;15;19;20;21;23; 25;28;29;30;32; Аб;Ю)

821.161.2’06 Нестайко Вс. З. Дивовижні пригоди в  лісовій школі: Загадковий Яшка. Сонячний зайчик і Сонячний вовк [Текст]: для мол. та серед. шк. віку / Всеволод Нестайко; мал. В. Харченко. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2017. – 128 с. – (Дит. бестселер). (7;13;15;18;19;20;21; 23;24;25;33;35;39; РД)

821.161.2’06 Нестайко Вс.З. Дивовижні пригоди в лісовій школі: Секрет Васі Кицина. Енелолик, Уфа і Жахоб‘як [Текст]:  для мол. та серед.шк.віку / Всеволод Нестайко; мол. В. Харченко. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2017. – 122 с.: іл. – (Дит. бестселер). (7;13;15;18;19;20;21; 23;24;25;33;35;39; РД)

821.161.2’06 Нестайко Вс.З. Дивовижні пригоди в лісовій школі: Сонце серед. Ночі. Пригоди в Павутинії [Текст]: для мол. та серед.шк.віку / Всеволод Нестайко; мал. Валерія Харченко. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2017. – 208 с.: іл. – (Дит. бестселер) (7;13;15;18;19;20;21;23;24;25;33;35;39; РД)

821.161.2’06 Нестайко Вс. З. Дивовижні пригоди в лісовій школі: Таємний агент Порча і козак Морозенко. Таємниці лісею «Кондор» [Текст]: для мол. та серед. шк. віку / Всеволод Нестайко; мал. Валерія Харченко. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2017. – 128 с.: іл. – (Дит. бестселер) (7;13;15;18;19;20;21;23;24;25;32;33;35;39; РД)

821.161.2’06 Плавюк Н.И. А может это  просто от любви[Текст]: Лирика / Николай Плавюк. – Черновцы: Буковина, 1992. – 112 с.: портр. (9;22;34)

821.161.2’06 Смоляк О.О. З історією без піжмурок [Текст]: невигадані розповіді, повість / Олександр Смоляк; передм. Є.М. Баран. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. – 304 с. – (Б-ка спілки). (1;7;10;11;13;15; 18;19;20;21;23;24;25;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37; Аб; к/з;Ю).

821.161.2’06 Ткачівська М.Р. Подарунок від динозавра [Текст]: [проза] / Марія Ткачівська. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. – 144 с. (к/з)

821.161.2’06 Трайста М.Г. Конокрадська честь [Текст]: повість / Михайло Гафія Трайста. – Л.: Тиса, 2017. – 112 с. — ) Б-ка журн. «Гражда») (Аб.)

821.161.2’06 Харитон В. Буревії [Текст]: істор. роман / Василь Харитон; вступ. сл. Є.Баран. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2017. – 148 с. (к/з)

821.161.2’06 Хомия Територія брехні [Текст]: роман: істор. детектив / Микола Хомич; ред. В. Даниленко. – К.: Юніверс, 2016. – 256 с. (10;15; Аб;Ю).

821.161.2’06 Чеповецький Ю.П. Веселі пригоди Мицика і Кицика [Текст]: для мол. шк. віку / Юхим Чеповецький; мал. В. Харченка. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2017. – 160 с.: іл. – (Дит. бестселер). (1;7;10;11;13;15;18; 19;21;23;24;25;28;29;30;31; РД)

821.161.2’06 Чеповецький Ю. Дивовижна подорож  М‘якуша, Нетака  та Непосидька [Текст]: для серед. шк. віку / Юхим Чеповецький ; мал. В.Харченка. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2017. – 176 с.: іл. – (Дит .бестселер) (РД)

821.161.2’06 Чеповецький Ю. П. Неймовірні пригоди М‘якуша, Нетака та Непосидька [Текст]: для серед. шк. віку / Юхим Чеповецький; мал. Валерія Харченка. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2017. – 176 с.: іл. – (Дит. бестселер) (РД).

821.161.2’06 Чеповецький Ю.П. Пригоди шахового солдата та Пєшкіна [Текст]: для мол. та шк. віку / Юхим Чеповецький ; мал. В. Харченка. – Х.: ВД  «ШКОЛА», 2016. – 192 с.: іл.. – (Посіб. «Твоя шахова абетка). – (Дит. бестселер). (7;13;15;18;19;21;39; РД).

 821.161.2’06 Шкляр В. Чорне сонце. Дума про братів азовських [Текст]: збірка / Василь Шкляр; худож. Маріанна Пащук. – Х.: Книжк. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 304 с.: іл. (7;10;11;13;15;23;24; 25;Аб;Ю)

821.112.5 Нотомб А. Подив і тремтіння [Текст]: роман / Амелі Нотомб; пер. з фр. Віктора Шовкуна. – Л.: Вид-во Старого Лева, 2017. – 128 с. (10;11;13;15;18;19;20;23;24;25;28;33;36;37;39; Аб;Ю).

821.111 Гокінг Л.  Джорж і таємний ключ до Всесвіту [Текст]: роман /  Люсі Гокінг, Стівен Гокінг; пер. з англ. Г. Лелів; іл. Гаррі Парсонза. – Л.: Вид-во Старого Лева, 2017. – 344 с.: іл. (7;13;15;18;19;21;24;25; 32;33;35;36;39; РД).

821.111 Гокінг Л.  Джорж і скарби космосу [Текст]: роман: для серед. шк. віку /  Люсі Гокінг, Стівен Гокінг; пер. з англ. Г. Лелів; іл. Гаррі Парсонза. – Л.: Вид-во Старого Лева, 2017. – 344 с.: іл. 7;13;15;18;19;21;24;25;32; 33;35;36;39; РД).

821.111 Гокінг Л.  Джорж і великий вибух [Текст]: роман: для серед. шк. віку /  Люсі Гокінг, Стівен Гокінг; пер. з англ. Г.Лелів; іл. Гаррі Парсонза. – Л.: Вид-во Старого Лева, 2017. – 336 с.: іл. (7;13;15;18;19;21;24;25; 32;33;35;36;39; РД).

821.134.2Хіменес Х.Р. Платеро і я [Текст]: андалузька елегія (лірич. проза) / Хуан Роман Хіменес; пер. з іспан. Ю. Ананко. – Брусторів: Дискурсус, 2017. – 176 с. (1;7;9;10;13;15;18;19;20;21;22;23;24;25;29; 32;33;35;36;37;39;40; Аб;Ю).

821.112.5 Фрідріх де ла Матт Фуке. Ундина [Текст]: казкова повість / Фрідріх де ла Матт Фуке; пер. з нім. Романа Матієва. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2017. – 160 с. (24;25; Аб;Ю; РД)

821.113.6 Грьонтведт Н.Е. Абсолютно нецілована [Текст]: повість: для серед. шк. віку / Ніна Елізабет Грьонтведт; пер. з норв. Н. Іваничук. – Л.: Вид-во Старого Лева, 2017. – 320 с. (7;13;15;18;19;21;23;24;25;33; 35;36;37;39; РД)

821.113.6 Грьонтведт Н.Е. Привіт, це я! [Текст]: повість: для серед. шк. віку / Ніна Елізабет Грьонтведт; пер. з норв. Н. Іваничук. – Л.: Вид-во Старого Лева, 2017. – 280 с. (7;13;15;18;19;21;23;24;25;33;35;36; 37;39;РД).

821.162.1 Лем Ст. Едем. Соляріс. Повернення із зірок.  Непереможний [Текст]: романи / Станіслав Лем; пер. з польск. – Тернопіль: Богдан, 2016. – 768 с. – (П‘ятикнижжя Лемове). (13;15; Аб;Ю).

821.162.1 Мальчевський А. Марія: Українська повість [Текст]: поема / Антоній Мальчевський; Аntoni Malczewski; пер. з польск. та впоряд. С. Шевченка; вступ. сл. В.Смаща. – Л.: Каменяр, 2016. – 199 с.: іл., портр. – Польськ. і укр. – (Б-ка слов‘ян. л-р). (7;15;23;36;39; Аб; РД; Ю)

821.162.1 Ягедло Й. Тирамісу з полуницями [Текст]: роман / Йоанна Ягелл; пер. з пол. Божени Антоняк. – Л.: Урбіна, 2017. – 296 с. (13;15;18; 23;24;Аб; РД; Ю).

821.162.1 Касдепке Г. Зачіпки детектива Нишпорки. Канікули детектива Нишпорки [Текст]: для мол. та серед. шк. віку / Гжегож Касдепке; пер. з  польськ. І.Котлярської – Фесюк; іл. Пьотра Рихеля. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2016. – 136 с.: іл. – (Нова дит.книга). (1;30;31;32;33;34;35; 36;37; 39;40; РД).

821.162.1 Касдепке Г. Знайомтесь: детектив Нишпорка. Нові клопоти детектива Нишпорки [Текст]: для мол. та серед. шк. віку / Гжегож Касдепке; пер. з польськ. І. Котлярської-Фесюк. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2016. – 144 с.: іл. – (Нова дитяча книга). (20;21; 23;24;25;28;29;40; РД).

821.162.1 Касдепке Г. Касперіада. Незвичайні пригоди звичайної родини [Текст]: для мол. та серед. шк. віку / Гжегож Касдепке; пер. з польськ. Божени Антоняк. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2016. – 192 с.: іл. – (Нова дитяча книга). (1;7;10;11;13;15;18;19; РД).

821.162.1 Касдепке Г. Обережно! Цікаві історії [Текст]: для мол. шк. віку /  Гжегож Касдепке; пер. з польськ. І. Котлярської-Фесюк; мал. А. Гулевича. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2017. – 64 с.: іл. – (Нова дитяча книга). (13;15;21;35;37;39;40; РД).

821.162.1 Малешко А. Магічне Дерево. Червоний стілець [Текст]: повість: для мол. та серед. шк. віку / Анджей Малешка; пер. з пол. Божени Антоняк. – Л.: Урбіно, 2017. – 288 с.: іл. (13;15; 23;24;25;36;39; РД).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.